Firma Roman Večeřa

 

mapa  sídla firmy
Hlavní strana
Poradenství
Reference
Výstavy
Školení
Výrobky
Aktuality
Kontakt
  Stěnové vytápění - Univenta
Princip
Regulační technika Podlahové konvektory
Podlahové vytápění Stěnové vytápění
Stropní chlazení Připojení pro topení
Tepelná čerpadla Centrální a průmyslové vysavače
Solární kolektory
 

Teplovodní stěnové vytápění je potrubní systém uložený ve zdi, kterým proudí voda. Stejně, jako podlahové vytápění patří i stěnové vytápění mezi sálavé způsoby vytápění, přičemž podíl sálavé složky na celkovém přenosu tepla z vytápěcí plochy
je vyšší než tok tepla konvekcí (65 % : 35 %). Pokud jsou vytápěcí trubky součástí stěnové konstrukce, patří stěnové vytápění rovněž mezi velkoplošné vytápěcí systémy. V závislosti na teplotě teplonosného média má systém za úlohu plochu stěny ohřívat (v zimě), popř. ochlazovat (v létě).Z hlediska zdravotně nezávadného prostředí je významná vyšší relativní vlhkost vzduchu, odpovídající nižší teplotě vzduchu při stejné tepelné pohodě, stěnové vytápění nevytváří výrazné proudění vzduchu, nedochází k víření a přepalování vzduchu. Vlivem sálání tepla ze stěny
a takřka ideálnímu rozložení teplot je možno snížit teplotu v místnosti o 3 - 4 °C, přičemž snížení teploty v prostoru o 1° C představuje úsporu tepelné energie o cca. 6 %.

Povrchová teplota:
Výkon stěnového vytápění je závislý na povrchové teplotě vyhřívací plochy - stěně. Teplota vytápěcí vody může být o něco vyšší 50° - 60 °C, přestože se stěnové vytápění řadí mezi nízkoteplotní.


.:: Firma Roman Večera :: Tepelná a regulační technika ::.